صندلی پاشا

 

صندلی ای شبیه به زین اسب , مناسب به عنوان صندلی آزمایشگاهی و صندلی اپن و صندلی کانتر.قابل ارائه با رویه و بدون رویه

محصولات مرتبط