استیل هامون - مسئولیتهای اجتماعی

 

 

 استیل هامون در انجام فعالیت‌های مرتبط با مسئولیت‌های اجتماعی نگاهی آینده‌نگر , با آگاهی از وظایف خود نسبت به جامعه و با تاکید بر ‌نوع دوستی، تاثیر مثبت بر محیط زیست، سلامت خانواده، تولید پسماند کمتر دارد. ما در استیل هامون معتقدیم ارائه بهترین خدمات به مشتریان , باید با انجام دادن مراحل تولید به روشهای دوستدار محیط زیست آغاز شود. با این رویکرد ,ما در استیل هامون در همه مراحل کار , از طراحی و تولید تا تحویل کالا به مصرف کننده, تاثیر کارهایمان را بر محیط پیرامونی بررسی می کنیم و تا آنجا که مقدور باشد اثرات زیان بارش را می کاهیم 

 

ارزشهای بنیادی استیل هامون 

 

ما با صداقت با ذینفعان بر خورد می کنیم

 ما به مشتریان و محصولاتمان متعهد هستیم 

ما از محیط زیست محافظت می کنیم 

ما به کارکنانمان به عنوان با ارزشترین سرمایه سازمانی اهمیت می دهیم